Haulikko muistuttaa ulkonäöltään kivääriä, mutta toisin kuin kivääri se on rihlaamaton. Myös haulikon patruuna poikkeaa huomattavasti pistoolin ja kiväärin patruunasta, sillä haulikon patruuna sisältää pieniä, noin 2 – 9 mm haljaisijaltaan olevia hauleja. Tosin haulikollakin voidaan ampua luoteja, ns. täyteisiä. Haulikkoa käytetään lähinnä pienriistan, kuten lintujen metsästykseen, mutta myös ampumaurheilussa. Haulikot ovat yleensä yksi- tai kaksipiippuisia. Kaksipiippuisissa malleissa piiput on yleensä juotettu kiinteästi toisiinsa. Piiput voivat olla sijoitettuna rinnakkain tai päällekkäin.Haulikkoammunnassa kilpaillaan yleensä skeet-, trap- ja kaksoistrap-ammunnassa, sekä riistamaalilajeissa. Riistamaalilajit tosin olivat mukana viimeisen kerran Ateenan olympialaisissa vuonna 2004. Skeet ja trap ovat savikiekkoammuntalajeja, joissa pyritään ampumaan lentäviä savikiekkoja. Skeet- ja trapammunnan pääasiallinen ero on kiekkojen lentosuunnassa. Trapissa ammutaan viideltä eri paikalta kilpailijasta poispäin lentäviä savikiekkoja, skeetissä taas ampumapaikkaa ja kiekkojen määrää samoin kuin lentosuuntaa vaihdellaan. Kilpailuissa on yleensä käytössä päällekkäispiippuiset haulikot. Savikiettoammunnassa on tarkoitus jäljitellä ja harjoitella lintujen metsästystä. Skeetin ampumarata on yleensä puoliympyrän muotoinen, ja ympyrän kaaren molemmissa päissä on kiekkojen heitintornit: toisessa päässä matala ja toisessa korkea. Eri ampumapaikkoja on kahdeksan. Kiekkoja lähetetään molemmista torneista ja niiden nopeus on noin 140 km/h.Myös haulikkoammuntaharrastukseen voi aloittaa paikallisessa ampumaseurassa tai vaihtoehtoisesti metsästysseuran, kuten vaikkapa Paimion Metsästysseuran kautta. Haulikko on varsin voimakasrekyylinen ase, ja usein haulikolla ampuminen vaatii aikaisempaa kokemusta muista aseista, kuten pienois- ja metsästyskivääreistä.